• Saikoro Wagyu

  Saikoro Wagyu

 • Chicken Breast

  Chicken Breast

 • Gyu Tan

  Gyu Tan

 • Saikoro Wagyu

  Saikoro Wagyu

 • Ran Ichi

  Ran Ichi

 • Hone Tsuki Karubi

  Hone Tsuki Karubi

 • Baraniku

  Baraniku